top of page
Rygg massage

Ortopedisk manuell terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken/fysioterapin där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastingstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå i smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning/motorisk kontroll. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtom givande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen. 

Stor vikt läggs vid att undervisa patienten om hennes aktuella besvär och i det fall manuell behandling inte är tillrådligt, ge henne verktyg att hantera besvären och förbättra sin hälsa.

Har du några frågor kan du kontakta oss via vårt formulär här

bottom of page